Slajd 4

,,Musimy pielęgnować świat przyrody ponieważ jesteśmy jego częścią i jesteśmy od niego zależni”